MY MENU

Molded FRP Grating

KONNGRATE™ แม่พิมพ์ตะแกรงไฟเบอร์กลาส

วัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลทางเทคนิค การใช้งานในอุตสาหกรรม

- สายงานประกอบชิ้นส่วน
- การทำพื้น
- การบินและอวกาศ
- เคมี
- อาหาร / เครื่องดื่ม
- การเดินเรือ
- โลหะสำเร็จรูป
- บันไดขึ้นลงของเครื่องบิน
- ฝาครอบคูระบายน้ำ
- นอกชายฝั่ง
- การเคลือบผิว
- การกลั่น
- การขนส่ง
- น้ำ / น้ำเสีย
- ทางเดินแคบๆ
- แท่นขุดเจาะ / แพลทฟอร์ม
- รถยนต์
- ไฟฟ้า
- อุปกรณ์เครื่องใช้ภาคอุตสาหกรรม
- ระบบขนส่งมวลชน
- เหมือง
- บันได
- ทางเดิน
- การแพทย์
- เยื่อกระดาษ / กระดาษ
- สิ่งทอ
- สาธารณูปโภค
- สวนสัตว์ & พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
รูปร่าง, ขนาด และการจัดหาให้ได้
วิธีการกำหนด